รายชื่อเพลงย้อนหลังทั้ง 12 ชุด

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

คลิปการอัพเดทเพลง

สำหรับโปรแกรม Karaplayer หรือ Extreme Karaoke

สำหรับโปรแกรม DM MV KARAOKE(DZONE)

เมื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ลูกค้าแตกไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ Songsdata

เมื่อลงเสร็จแล้วให้ทำการสร้างฐานข้อมูลเพลงใหม่
ให้ดูคลิปใน HDD การสร้างฐานข้อมูลเพลง