รายชื่อเพลงย้อนหลังทั้ง 12 ชุด

กุมภาพันธ์ 2567

มกราคม 2567

ธันวาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ตุลาคม 2566

กันยายน 2566

สิงหาคม 2566

กรกฎาคม 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

คลิปการอัพเดทเพลง

สำหรับโปรแกรม Karaplayer หรือ Extreme Karaoke

สำหรับโปรแกรม DM MV KARAOKE(ตัวใหม่)

สำหรับกล่อง Android MV KARAOKE