รายชื่อเพลงย้อนหลังทั้ง 12 ชุด

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฏาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

คลิปการอัพเดทเพลง

สำหรับโปรแกรม Karaplayer หรือ Extreme Karaoke

สำหรับโปรแกรม DM MV KARAOKE(ตัวใหม่)

เมื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ลูกค้าแตกไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ Songsdata

เมื่อลงเสร็จแล้วให้ทำการสร้างฐานข้อมูลเพลงใหม่
ให้ดูคลิปใน HDD การสร้างฐานข้อมูลเพลง