อัพเดท แอพ DM KARAOKE สำหรับกล่อง Android

อัพเดทวันทื่ 04/01/67
แก้ไขอาการ Popup ให้คะแนนค้าง/ออกโปรแกรมไม่ได้
เพิ่ม ปุ่ม Tempo ลด/เพิ่มความเร็วจังหวะเพลง F11/F12
แสดงรายชื่อในการค้นหาเป็น 100รายการ